Polityka prywatności i plików cookies
 1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Klientom prawa i obowiązki Sprzedawcy jako administratora danych.
 2. Administratorem danych jest: AXLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobra 31, 60-595 Poznań, wpisana przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466811, REGON: 302406754, NIP: 9721243737, adres e-mail: info@ineedle.pl, numer telefonu: +48 721 712 661.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klient, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Sklepu Internetowego poprzez sklep www.ineedle.pl (dalej „Sklep Internetowy”) tj. m.in. do zarejestrowania się w Sklepie Internetowym, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru, korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do złożenia zamówienia na stronie www.ineedle.pl tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu. Opcjonalnie Klient podaje dane takie jak NIP oraz dane firmy w przypadku żądania wystawienia faktury.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta, Klient powinien podać numer rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.
 6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane za ich zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie Internetowym.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie Internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 10. Klientom przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pana zażądać, abyśmy je usunęli,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań:
   • jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub
   • jeżeli nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
   • na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych:
   • ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie .csv) dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczyła(-czył),
   • może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie do Administratora Danych Osobowych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 11. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 12. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 13. Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu Internetowego.
 14. Klient może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Klient może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.